CA dan TJ

Carakan Anyar lan Tuladha Jejeg
seratan Jawi ing ngandhap ngginakaken aksara Jawi Carakan Anyar

꧚ꦐꦐꦃꦁꦶꦼꦕꦺꦈꦼꦻꦀ꧂ꦄꦏꦶ꧋

ꦅꦸꦅꦸꦺꦑꦻꦁꦟꦅꦸꦅꦸꦃꦸꦊ꧋

ꦀꦏꦸꦼꦀꦆꦶꦊꦈꦶꦆꦚꦺꦁꦕ꧋

ꦉꦸꦊꦸꦆꦞꦶꦇꦁꦘꦷꦁꦊꦶꦇꦁꦿ

ꦺꦍꦁꦤꦏꦞꦼꦉꦸꦈꦶꦾꦐꦏꦞꦼ꧋

ꦺꦍꦁꦔꦺꦓꦉꦔꦺꦓꦉꦘꦉꦼꦄꦸꦼ꧋

ꦆꦁꦘꦷꦁꦆꦶꦁꦸꦏꦥꦇꦔꦽꦆ꧚

  Seratan Jawi ngandhap menika ngginakaken font Tuladha Jejeg ingkang sampun mlebet unicode

   ꧋ꦒꦒꦫꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦺꦴꦲꦏꦿꦩꦶ꧈

   ꦢꦸꦢꦸꦧꦤ꧀ꦝꦢꦸꦢꦸꦫꦸꦥ꧈

   ꦲꦩꦸꦁꦲꦠꦶꦥꦮꦶꦠꦤ꧀ꦤꦺ꧈

   ꦭꦸꦥꦸꦠ꧀ꦥꦶꦱꦤ꧀ꦏꦼꦤꦥꦶꦱꦤ꧀

   ꦪꦺꦤ꧀ꦒꦩ꧀ꦥꦁꦭꦸꦮꦶꦃꦒꦩ꧀ꦥꦁ꧈

   ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦔꦺꦭ꧀ꦏꦭꦁꦏꦸꦁ꧈

   ꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤꦠꦶꦤꦸꦩ꧀ꦧꦱ꧀ꦲꦂꦠ꧉

fonta unicode aksara Jawa

Beberapa postingan dokumen huruf Jawa terdahulu di blog ini menggunakan font aksara Jawa yang bernama Carakan Anyar, sehingga ketika komputer terinstall font Tuladha Jejeg berakibat tampilan huruf Jawa akan acak-acakan dan tidak terbaca dengan benar.

Tuladha Jejeg adalah sebuah fonta Unicode aksara Jawa. Tuladha Jejeg menggunakan lebar goresan karakter yang bervariasi (tebal-tipis) dengan serif di beberapa glif. Tuladha Jejeg sudah support di open office dan browser mozilla firefox versi 11 ke atas.
Situs lengkapnya silahkan kunjungi : https://sites.google.com/site/jawaunicode/

Berikut ini adalah contoh kalimat yang ditulis dengan Tuladha Jejeg

ꦱꦼꦤꦼꦁꦗꦮ
꧋ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦲꦶꦏꦸꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦏꦤ꧀ꦛꦶꦭꦏꦸ꧉

꧋ꦧꦶꦱꦤꦺꦏ꧀ꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦧꦶꦱꦩꦕꦭꦤ꧀ꦤꦸꦭꦶꦱ꧀ꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦲꦶꦏꦸꦲꦩꦂꦒ

ꦒꦼ꧒ꦩ꧀ꦭꦏꦸꦱꦶꦤꦲꦸ꧉

꧋ꦲꦪꦺꦴ꧈ꦮꦤꦶꦲꦺꦴꦫꦱꦶꦤꦲꦸꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ꧉

ꦱꦸꦒꦼꦁꦚꦺꦴꦧꦶ

ꦩꦠꦸꦂꦤꦸꦮꦸꦤ꧀

Situs web Aksara Jawa Ajisaka

Pårå Sutrêsnå, kadós sampún kawuningan bilih rikålå tanggal 1 Oktober 2009 Aksårå Jawi utawi Carakan sampún rêsmi kadhaftar ing The Unicode Consortium Vèrsi 5.2 ugi pikantúk pangêsahan Standard ISO-IEC 10646.
Wiwit sak-menikå Carakan sampun dadós pérangan ing babagan Sistêm Operasi Komputer sak-donyå.

kapethik saking : http://www.adjisaka.com/

Unicode Aksara Jawa

Aksara Jawa (Hanacaraka/Carakan) adalah aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, yaitu bahasa asli salah satu kelompok masyarakat penghuni Pulau Jawa. Aksara Jawa adalah turunan dari aksara Brahmi kuno dari India, sehingga aksara Jawa memiliki banyak kemiripan dengan aksara-aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Aksara Jawa juga digunakan untuk menulis Sanskerta, Jawa Kuna, dan menyalin aksara Kawi, serta menulis bahasa Sunda dan Sasak.

Aksara Jawa sudah terdaftar di Unicode Standard versi 5.2 dengan titik kode A980 sampai A9DF.

selengkapnya bisa dibaca di: https://sites.google.com/site/jawaunicode/

Panyeratipun homofon

Panyeratipun Homofon
seratan dening Pak hardiyanto wonten dokumen Sinau Nulis Jawa

Dalam bahasa Jawa (dialek Sala-Yogya dan yang berkiblat ke sana) banyak suku kata yang sama bunyinya tetapi berbeda tulisannya.

Contoh: ꦄꦃ dan ꦺꦄꦻꦃꦶ ꦀꦇꦶꦁꦿ dan ꦺꦇꦺꦁꦟꦻꦄꦿ

Pada kedua kata tersebut suku kata ꦄ dan ꦺꦄꦻ berbunyi sama walaupun tulisannya
berbeda. Demikian juga antara ꦇꦶꦁꦿ dengan ꦺꦇꦁꦿ, sama bunyinya.

Contoh lainnya:

ꦑꦉ — ꦺꦑꦻꦉꦸ

ꦆꦊ —ꦺꦆꦻꦊꦶ

ꦏꦃ — ꦺꦏꦻꦃꦶ

ꦉꦃ — ꦺꦉꦻꦃꦶ

ꦌꦉ — ꦺꦌꦻꦉꦶ

ꦄꦉ — ꦺꦄꦻꦉꦸ

ꦈꦉ — ꦺꦈꦻꦉꦸ

ꦃꦆ — ꦺꦃꦻꦆꦶ

ꦊꦶꦄꦸꦁꦿ — ꦺꦄꦻꦁꦚꦉꦿ

ꦎꦸꦃꦸꦼ —- ꦺꦃꦼꦻꦺꦐꦼ

ꦁꦏꦸꦼ —— ꦺꦏꦼꦻꦐꦼ

ꦉꦶꦏꦸꦁꦿ — ꦺꦏꦻꦺꦎꦖꦽ

ꦊꦸꦃꦸꦁꦿ — ꦺꦃꦻꦁꦚꦉꦿ

꧂ꦓꦸꦑꦸꦼ — ꦺꦑꦼꦻꦐꦁꦿ

ꦊꦇꦸꦼ —- ꦺꦇꦼꦻꦺꦄꦆꦿ

ꦇꦑꦸꦁꦿ — ꦺꦑꦻꦁꦟꦁꦁꦿ

ꦀꦓꦶꦁꦿ — ꦺꦓꦺꦁꦟꦼꦻ

ꦑꦂꦶꦁꦿ — ꦺꦂꦺꦁꦟꦻꦉꦿ

ꦑꦌꦶꦼ — ꦺꦌꦼꦺꦐꦻꦆꦿ

ꦀꦏꦶꦁꦿ — ꦺꦏꦁꦙ

ꦺꦄꦻꦏꦶꦼ — ꦺꦏꦼꦺꦐꦻꦄꦿ

ꦆꦌꦶꦁꦿ —ꦺꦌꦺꦁꦚꦻꦉꦿ

ꦊꦀꦶꦼ — ꦺꦀꦼꦐꦉꦿ

(Padmosoekotjo, 1986:118-119)

Asmaradana

꧚ꦐꦐꦃꦁꦶꦼꦕꦺꦈꦼꦻꦀ꧂ꦄꦏꦶ꧋

ꦅꦸꦅꦸꦺꦑꦻꦁꦟꦅꦸꦅꦸꦃꦸꦊ꧋

ꦀꦏꦸꦼꦀꦆꦶꦊꦈꦶꦆꦚꦺꦁꦕ꧋

ꦉꦸꦊꦸꦆꦞꦶꦇꦁꦘꦷꦁꦊꦶꦇꦁꦿ

ꦺꦍꦁꦤꦏꦞꦼꦉꦸꦈꦶꦾꦐꦏꦞꦼ꧋

ꦺꦍꦁꦔꦺꦓꦉꦔꦺꦓꦉꦘꦉꦼꦄꦸꦼ꧋

ꦆꦁꦘꦷꦁꦆꦶꦁꦸꦏꦥꦇꦔꦽꦆ꧚

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Ung ati pawitane
Luput pisan kena pisan
Yen gampang luwih gampang
Yen angel-angel kalangkung
Tan kena tinumbas arta

kinanthi

꧚ꦊꦼꦐꦺꦈꦑꦷꦂꦶꦄꦞꦸꦁꦶꦄꦸ

ꦐꦏꦞꦼꦺꦍꦁꦜꦹꦺꦇꦙꦁꦝꦺꦄꦻꦁꦕꦶ

ꦀꦺꦓꦺꦉꦡꦁꦙꦹꦃꦸꦼꦄꦉꦄ꧀ꦁꦿ

ꦀꦃꦇꦔꦃꦇꦛꦷꦁꦿꦓꦝꦺꦄꦻꦁꦕꦶ

ꦆꦸꦽꦀꦶꦄꦸꦺꦅꦁꦝꦺꦄꦻꦁꦕꦁ

ꦏꦸꦊꦓꦆꦚꦶꦑꦅꦺꦁꦕꦄꦶ꧚

Panggawe becik puniku
Gampang yen wus den lakoni
Angel yen durung kalakyan
Aras-arasen nglakoni
Tur iku den lakonana
Mupangati badan neki