Unggah – ungguh Basa Jawa

Yudi                 :      “Assalamualaikum, Pak!”

Bu Karto            :  “Waalaikumsalam, Nak. Badhe wonten keperluan menapa nggih Nak?”

Yudi                   :  “Badhe nyuwun pirsa Bu, Punapa leres menika dalemipun Pak Karta?”

Bu Karto            :  “Ya, ana perlu karo bapak ya?”

Yudi                   :  “Nggih.”

Bu karto             :  “Kene mlebu!”

Pak Karto          :  “Ana perlu apa Nak Yudi?”

Yudi                   :  “Kula dipunutus Pak Lurah supados ngaturi pirsa bilih mangke dalu wonten rapat pengurus RT, panjenengan dipunsuwun rawuh wonten bale dhusun.”

Pak Karto          :  “Jam pira?”

Yudi                   :  “Jam pitu dalu.”

Pak karto           :  “Oh jam pitu.”

Yudi                   :  “Nggih kula nyuwun pamit Pak, badhe nglajengaken malih.     Assalamualaikum.”

Pak Karto          :   “Wa’alaikumsalam.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s