SUNGKEM

Dina agung Riyaya Idul Fitri enggal tumeka, dina kanggo apura ingapura. Kita mesthi nduweni kaluputan lan kakilapan, lan uga rasa keikhlasan paring pangapura marang liyan. Kanthi mangkono bakal tuwuh rasa rumangsa, mawas dhiri, paring pakurmatan marang liyan. Ana salah siji adat pakulinane wong Jawa kang isih katindakake yaiku sungkem. Sungkem mujudake kabudayan kang sipate adiluhung, amarga nduweni nilai-nilai moral, social, pendhidhikan, paseduluran lan adat istiadat. Sungkem mujudake kabudayan sing ngandhut pitutur lan piwulang luhur, amarga sungkem mujudake tumindak kanggo pangurmatan marang wong-wong kang luwih diwasa lan wong sing pancen kudu antuk pakurmatan. Sungkem uga bias nuwuhake rasa paseduluran, ngajeni marang wong tuwa lan sapepada, lan rasa toleransi marang liyan. Sungkem dudu kabudayan feodal kang mujudake laku ora demokratis, sungkem ora mung dilakoni ing kerton bae, nanging mujudake kabudayan kang kudu bisa dilakoni ing ngendi bae minangka tanda pakurmatan marang wong liya. Minangka kabudayan kang adiluhung mau sungkem bisaa dicakake dadi salah sijine “budi pekerti in action”. Pamrihe supaya generasi mudha ora rumangsa isin lan duwe panganggep menawa sungkem mau ketinggalan jaman lan mekiwuhi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s